0229 76 0063

Incassoprocedure Amsterdam

Incassoprocedure Amsterdam

Overweegt u een incassoprocedure in te zetten om een rekening betaald te krijgen? Een goed gevoerde incassoprocedure biedt snel duidelijkheid en meestal een positief resultaat. Woont u in de regio Amsterdam? Dan bent u voor een effectieve incassoprocedure bij onze vestiging in de omgeving van Amsterdam aan het juiste adres.

 

Goed ingericht debiteurenbeheer

Hoe gek het ook klinkt, de beste incassoprocedure begint met een goed ingericht debiteurenbeheer. De basis van debiteurenbeheer zit in een goede overeenkomst, algemene voorwaarden, tijdige facturatie, herinnering en ingebrekestelling. Vastomlijnd debiteurenbeheer met een goede administratie is daarvoor noodzakelijk.

 

Minnelijke Incasso

Nadat een goed uitgevoerd debiteurenbeheer niet tot betaling heeft geleid, doet u er goed aan de vordering over te dragen aan een incassokantoor, advocaat of gerechtsdeurwaarder. Het meest voor de hand liggend tijdens een incassoprocedure voor de minnelijke fase is om gebruik te maken van een incassokantoor. Voor ondernemers in Amsterdam en omgeving adviseren wij dan de incassoprocedure uit te besteden bij Debiteurenbeheer Hoorn.

 

Gerechtelijke Incasso

In de gerechtelijke fase wordt uw debiteur gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. De incassoprocedure begint met een dagvaarding die alleen door een deurwaarder kan worden uitgebracht. Een incassokantoor kan in de meeste gevallen zelfstandig, of anders in samenwerking met een advocaat, opdracht geven aan een deurwaarder om deze uit te brengen. Als er uiteindelijk een vonnis wordt uitgesproken wordt uw debiteur, als er geen sprake is van matiging, veroordeeld tot betaling van de hoofdsom, rente en (buiten) gerechtelijke incassokosten.

 

Vrijblijvend advies ontvangen over de incassoprocedure

Komt u uit Amsterdam of omgeving en wilt u advies ontvangen of het zinvol is om een incassoprocedure op te starten of hoe u het beste een incassoprocedure kunt opstarten? Vraag dan vrijblijvend advies op bij Debiteurenbeheer Hoorn, voor al u incasso zaken in Amsterdam en omgeving.

Ja, ik wil graag informatie!

    captcha